Epilachna lata Li, 1961

學名: 
Epilachna lata Li, 1961

書目之物種內容項目